Lima

Italienske Lima producerede fra starten af 1950'erne og frem til 2004, hvor firmaet gik konkurs. Lima evnede at producere hver model i begrænsede antal hvilket muliggjorde en meget bred variation i sortimentet. Således kunne man i en årrække få mange forskellige danske modeller fra Lima, mens eksempelvis Märklin kun producerede nogle ganske få. i en årrække op til det sidste producerede Lima en række modeller, som efterfølgende er blevet meget efterspurgte. Lima's aktiver blev i 2004 købt af Hornby.

Vælg materieltype til venstre afhængig af om det er et lokomotiv, en vogn eller noget tredje du leder efter.