Skinnemateriel

Til venstre i menuen vælges C-, K- eller M-skinner. C-skinner er Märklins nyeste og mest driftsikre, mens K-skinner giver det mest realistiske sluresultat. C-skinner er ideele for yngre modeljernbanebyggere, samt nybegyndere. K-skinner er for den ambitiøse.